Stavebná výroba

Dodávky stavieb od vyjednávania s majiteľmi pozemkov, cez projektový, stavebný manažment, technické zariadenia budov až po odovzdanie hotových stavieb.

Viac

Projektový a stavebný manažment

V súčasnej dobe obohatení o skúsenosti v odbore, ponúkame činnosti a produkty v oblasti výberu územia, spracovania projektovej dokumentácie, všetkých stupňov inžinierskej činnosti, činnosti stavebného dozoru, generálnych dodávok stavieb a technických zariadení budov.

Viac

Klient v prvom rade

U nás klient určuje potrebu a rozsah služieb a dodávok. Pre nás je rozhodujúci zámer investora, jeho cieľ, potrebná stratégia, časové a kvalitatívne požiadavky na realizáciu diela.

Viac
projektový manažment

stavebný manažment
Spločnosť

MARCO-CONSTRUCTIONS s.r.o.

bola založená v roku 2012 ako výsledok dlhoročných skúseností v oblasti investičnej činnosti jej zakladateľa a to už od roku 1989.

V tomto období sa začal formovať tím odborne spôsobilých pracovníkov v danom odbore. Bolo to v prostredí chemickej a strojárenskej výroby, výskume a vývoji špičkových technologických procesov prepojených na stavebnú výrobu.

Spoločnosť MARCO-CONSTRUCTIONS s.r.o sa v súčasnosti zaoberá výstavbou nových stavieb, výrobných hál, inžinierskych sietí, rekonštrukciami a opravami budov.

Poslaním spoločnosti je trvale poskytovať spoľahlivé profesionálne služby v oblasti stavebníctva a tým uspokojovať najširšie potreby zákazníka. Od začiatku svojej činnosti sa presadzuje na trhu kvalitou odvádzanej práce, znalosťou riešenia stavebných detailov a poradenskej činnosťou.

  • Projektový manažment
  • Stavebný manažment
  • Financovania projektu
  • Kompletné dodávky
  • Stavebná výroba
  • Stavebný dozor

Máte otázky? týkajúce sa Vášho projektu ...

Neváhajte nás kontaktovať

Kontaktovať teraz
HORE