Kontakt

MARCO-CONSTRUCTIONS s.r.o.

Štefániková 3707/57,

058 01 Poprad

+421 52 7781955

mobil: + 421 917 687 376
+421 908 971 184

m-c@m-c.sk

m.marecak@m-c.sk

MARCO- CONSTRUCTIONS s.r.o

Sídlo spoločnosti:

  • Hôrka 542, 059 12 Hôrka

  • IČO: 46 639 063
  • DIČ: 20 235 120 29
  • OR OS Prešov, oddiel: s.r.o, vložka č. 25905 /P
HORE